Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek

- kepzesek.hu -

 

(Hatályos 2017. Április 01. napjától.)

 

I.            A felhasználási feltételek tartalma:

 

1.1. A jelen Felhasználási Feltételek (Szabályzat) tartalmazzák a European Trade Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 3529 Miskolc, Perczel Mór utca 46. 3/10) által üzemeltetett http://www.kepzesek.hu weboldalon elérhető, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (továbbiakban együtt: Szolgáltatás, Weblap vagy Kepzesek.hu) igénybevételének feltételeit.

1.2.  Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Kepzesek.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

1.3. A Szabályzet elfogadásával létrejővő szerződése nyelve Magyar, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.

1.4. A Szolgáltató partnerének minősül a Weboldalon Képzési/Tanfolyam/Oktatási szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot közzétevő harmadok személy (továbbiakban: Partner). Egy adott képzési intézmény, képzés illetve képzési helyszín adatlapján található információkat, azaz az ajánlat lehetséges tartalmát minden esetben Partner határozza meg. Ezen adatlapok hiányosságaiért, illetve a Partner üzleti magatartásáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

1.5. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasznákókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatásrész használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos minden tájékoztatás, valamint az Adatvédelmi Szabályzat a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

1.6. Bármilyen, a Kepzesek.hu –tól különböző weboldal a Kepzesek.hu-hoz kapcsolódó szolgáltatására z adott weboldalon belül közzétett feltételek és szabályzatok is vonatkoznak.

1.7. A Weboldal működésére és a használatával a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésekre a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti joghatóság kerül kikötésre.

 

II.            A Szolgáltatás legfőbb jellemzői és elemei

2.1. A Szolgáltatás célja a Szolgáltató szerződött Partnerei Ajánlatainak összegyűjtött megjelenítése, a felhasználók téjékoztatása, képzés/oktatás/tanfolyam-kereső szolgáltatás üzemeltetése, a felhasználók jelentkezési igényeinek és ajánlatkéréseinek a partnerek részére történő továbbítása, a felhasználók és tanulók véleménnyilvánítására felület biztosítása.

2.2. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. Évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Felhasználók és Partnerek által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

2.3. A Weboldal keretén belül elérhető térkép és útvonalkereső szolgáltatást külső szolgáltató nyújtja. Egyes böngészőkben lehetőség van helymeghatározó böngészésre. A földrajzi elhelyezkedés adatainak megosztásával kapcsolatos tudnivalókról például itt olvashat: http://www.mozilla.org/hu/firefox/geolocation/

2.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Kepzesek.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

III.            Az egyes szolgáltatások

3.1. Jelentkezés: a Weboldalon található adatlap kitöltésével és elküldésével a Felhasználó közvetlenül jelentkezhet az adott képzést/tanfolyamot/oktatást nyújtó Partnernél.  A Jelentkezés előjegyzését igazoló automatikus e-mailt a Partner megbízása alapján a Szolgáltató rendszere egy automatizmus segítségével küldi a Felhasználónak, mely levél nem tekinthető a jelentkezés visszaigazolásának. A Partner várhatóan egy munkanapon belül, de legfeljebb 48 órán belül jelez vissza a Felhasználónak arról, hogy a jelentkezését módjában áll-e elfogadni (jelentkezés visszaigazolása vagy elutasítása). A Jelentkezés elküldésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Partner visszaigazolja a Jelentkezést, úgy a Felhasználó és a Partner között szerződés jön létre, és a Felhasználó a szerződéstől kizárólag az adott Partner lemondási feltételek menüpontjában jelzett feltételek szerint állhat el. A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. rendelet alapján a felhasználó a jelentkezési díj Szolgáltató részére történő befizetését követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a Képzési Megállapodás megkötésétől.  Az adatbeviteli hibák javítására a jelentkezés elküldése előtt a jelentkezési adatlapon, ezt követően a Szolgáltatónak vagy a Partnernek küldött megkeresés útján van lehetőség.

3.2. Ajánlatkérés:  a Weboldalon található ajánlatkérő adatlap kitöltésével és elküldésével a Felhasználó az adott képzést/tanfolyamot/oktatást nyújtó Partnertől közvetlenül kérhet Ajánlatot a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan, adott paraméterek mentén (pl.: kezdési időpont, jelentkező személyek száma, lehetséges megfelelő helyszínek). Az ajánlatkérés semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, az ajánlatkérés nem minősül Jelentkezésnek. A Partner várhatóan 1 munkanapon belül választ küld a Felhasználónak.

3.3. Keresés: a Felhasználónak lehetősége van különböző paraméterek mentén képzések/oktatások/tanfolyamok közötti keresésre. A Szolgáltató az itt megjelenő adatokért semmilyen felelősséget ne vállal, azok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Felhasználó kényelme érdekében az általa legutóbb megtekintett Ajánlatokból képzett listát regisztráció hiányában is láthatja az oldalon, amennyiben nem tiltja le a cookie-k alkalmazását.

3.4. Ajánlatok továbbküldése: a Weboldalon található adatlapokat, információkat az adott aloldalon található boríték ikon segítségével bármely Felhasználó az általa ismert e-mail címek tulajdonosainak figyelmébe ajánlhatja. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, a Szolgáltatást állevélküldés céljára nem használja.

3.5. Hírlevél: a Felhasználó feliratkozhat Hírlevél fogadására. A feliratkozás a Felhasználó valós adatit tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével történik (név, e-mail cím megadása). A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A Hírlevélről történő leiratkozás a Hírlevél alján található link lekattintásával, valamint a Szolgáltatónak küldött elektronikus vagy postai levélben lehetséges.

3.6. Értékelés: A Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a jelen Szabályzat keretei között, az általuk korábban a Szolgáltatás használatával igénybe vet képzések vonatkozásában véleményeket, értékeléseket, a Szolgáltató álatl meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé a Weboldalon.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat, melyeket a jelen Szabályzat részét képező Tartalmi szabályzat tartalmaz (1. Számú melléklet).

A Szolgáltató csupán akkor ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat, ha annak tartamára felhívják a figyelmét. Ebben az esetben a Szolgáltató a rendelkezésére álló információk alapján mérlegeli az összes körülményt és szabadon dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról.

3.7. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató elvárja Partnereitől, hogy a Felhasználóknak magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak, és a Felhasználókkal folytatott kommunikáció minden esetben az elvárhatónak megfelelően segítőkész és udvarias legyen. A Szolgáltató szintén elvárja, hogy a Partnerek által az oldalon megjelenített információk a valóságnak megfeleljenek és tartalmazzanak minden olyan adatot és körülményt, ami a Felhasználót döntésében befolyásolhatja. Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: info@kepzesek.hu

Telefon: +36-20-372-6001

Munkanapokon 900-1630 óráig

 

IV.            A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

4.1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal Szolgáltatásának, illetve az Adminisztrációs Felület üzemeltetéséhez használt szerverek leállítását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Weboldalak rendeltetésszerű működtetését.

4.2. A Szolgáltató internetes képzés/oktatás/tanfolyam-jelentkezési rendszerében megjelenített tartalom egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) védelme alatt áll. A Szolgáltató, illetve adott esetben a Partnerei a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weblaplap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

4.3. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges

4.4. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, marmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szküséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 

V.            Szavatosság, felelősség, szavatossági igény érvényesítése:

5.1. A Felhasználó által kért és/vagy elfogadott Ajánlat és elküldött Jelentkezés, valamint az utalványvásárlás kizárólag a Partner és a Felhasználó között erednényezheti képzési szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan szerződéses kapcsolati létrejöttét, Szolgáltató ezen viszonyokban nincs jelen. Kérjük, minden esetben tájékozódjon a lemondási feltételekről!

5.2. A Szolgáltató a Weboldalak, illetve a Weboldalak útján megvalósuló szolgáltatást adott állapotban nyújtja (“AS IS”), a Szolgáltatás - ide értve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató igyekszik garantálni az általa nyújtott Szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek-és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény/körülmény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl.: sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, stb).

5.3. A Weboldalon megjelenő Partner szavatolja és garantálja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság (illetve a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és jogosítások birtokában végzi), szolgáltatásának értékesítése nem ütközik jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság előírásába.

5.4. A Weboldalon megjelenő Partner szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok, információk, és azok bármely része a valóságnak megfelel (együttesen a Partner Ajánlata/Hirdetése/Reklámja), nem sérti harmadik természetes-vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel. A jelen szavatosságvállalás megfelelően értelmezendő a Partner szolgáltatására is. A Weboldalon megjelenő Partner tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, az Ajánlatban közölt információk helytállóságáért kizárólag őt terheli a felelősség.

5.5. A Weboldalon megjelenő Partner szavatosságvállalásai megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve kárért közvetlenül köteles helytállni. Amennyiben a Partner bármely kötelességszegésével és/vagy szavatosságvállalása megsértésével összefüggésben a Szolgáltatót kötelezik helytállásra és/vagy a Szolgáltatóval szemben szabnak ki bírságot, és/vagy a Szolgáltatóval szemben történik harmadik személy általi igényérvényesítés, amelyért a Szolgáltató állt helyt, úgy a Partnernek a Szolgáltatóval szemben van teljes körű, feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége.

5.6. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

VI.            A Szabályzat hatálya

6.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás részét vagy egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szabályzat automatikusan hatályát veszti.

 

VII.            Adatvédelem

7.1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 

Miskolc, 2017. Április 01.

 

 

1.       számú melléklet

Tartalmi szabályzat

 

A Szolgáltató célja, hogy a Weboldalon a Felhasználói Tartalmak a kulturált, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó Felhasználóknak biztosítson lehetőséget a véleménnyilvánításra és tapasztalatcserére.

 

I.                    Általános Szabályok

 1. Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Felhasználói tartalmakra vonatkozó Tartalmi szabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.
 2. Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, így amennyiben szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról.
 3. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartással okozott vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért – ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is – Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.
 4. A Felhasználók életkoruk, nemük és családi állapotuk, vagy saját nevük megadásával írnak, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg.
 5. Tilos
  1. Trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni
  2. Személyeskedni, azaz olyan megjegyzés(eke)t tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhat kora, neme, származása, vallása, faji vagy nemzetiségi hovatartozása, véleménye, élethelyzete, világnézeti meggyősődése miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan
  3. Olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználót buzdítani
  4. Személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mail részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, ide tartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is
  5. Obszcén vagy pornogtáf anyagokat megjeleníteni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni
  6. Olyan termékeket ajánlani, amelynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok, stb), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (pl. engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok, európai forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező termékek)
  7. Olyan tartalmakat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti
  8. A moderátorok döntését delülbírálni és a törölt Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése után új regisztrációt létesíteni
  9. Szándékosan hátráltatni a Szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)
  10. Szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót,vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témekörben
  11. Más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve), más felhasználói fiókot használni (például családtagokét vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően
  12. Vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni
  13. Bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetendő cselekmények elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni
  14. A Szolgáltató szolgáltatásainak mellőzésére, bojkottálására felhívást intézni
  15. A Szolgáltatás profiljába nem tartozó reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni
  16. Eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyan ügyben, illetve álláshirdetést közzétenni
  17. Politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni
  18. Olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat

A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére vagy törlésére.

 

II.                  Moderálási alapelvek

 

 • A Szolgáltató, amennyiben felhívják erre a figyelmét, moderátorok segítségével próbálja megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet a Magyar jogszabályok megsértése.
 • A moderátorok bármikor és bármely Felhasználói Tartalmat megtekinthetik.
 • A moderátorok a jogsértő, illetve a Felhasználási Feltételekbe ütköző, továbbá a kulturált kommunikációt szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók Felhasználói Tartalmait eltávolíthatják, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitását korlátozhatják.
 • A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére.
 • A moderátorok Felhasználói Tartalmakat csak különösen indokolt esetben törölnek, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Felhasználói Tartalmakat kifejezett kérésre sem törlik, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Felhasználói Tartalmakat töröljenek.
 • A moderátorok nem kötelesek döntésüket megindokolni.
 • A moderátorok által alkalmazott következmények:
  • Törlés (pl. az alapelveket sértő hozzászólások törlésre kerülnek)
  • Hozzászóló letiltása
  • IP letiltása